Hranice vaší zahrady udává pouze vaše vlastní představivost.

 • Thomas D. Church

Atelier zahradní, krajinné a stavební architektury

Architektura pro nás není prací, ale posláním a životní náplní. V každém projektu necháme kus sebe, děláme i to, co nemusíme.

Jak pracujeme

Projekty zpracováváme ve všech stupních od studie po prováděcí dokumentaci. U složitějších prvků a náročnější stavební architektury spolupracujeme se stavebními inženýry, architekty a dalšími profesemi. Rozsah dokumentace je většinou individuální. Důraz ve fázi studie klademe rovněž na co nejprůkaznější fotorealistickou 3D vizualizaci návrhu, která se nesnaží klamat snovými vizemi a nevšední atmosférou.

Předpokladem pro naplnění představ investora je vždy dobré zadání, které jasně určí funkce a účel, vždy by však měl zůstat prostor pro překvapení a kreativní uchopení místa.

S radostí pracujeme na projektech výukových a vzdělávacích zahrad, v projektech zohledňujeme principy šetrného hospodaření s dešťovou vodou.

Náš záběr

 • Návrhy rodinných domů, rekonstrukce, stavby - navrhujeme architekturu jako součást krajiny a okolí, stavby integrálně provázané s exteriérem
 • Zahradní a krajinná architektura soukromá - návrhy soukromých zahrad, zahradních objektů a drobné zahradní architektury, úpravy stávajících zahrad, vodní prvky v zahradě, střešní zahrady, terasy, ad.
 • Zahradní architektura poloveřejná - návrhy školních zahrad, hřišť, přírodních hřišť, výukových zahrad a areálů
 • Sídelní zeleň – návrhy veřejných prostranství, parků, revitalizace historické zeleně
 • Krajinářská architektura - návrhy drobné architektury v krajině, krajinná zeleň, návrhy naučných stezek včetně grafických zpracování infopanelů, historická zeleň.
 • Výukové areály a prvky – školní výukové zahrady, tématické areály, atypické infopanely, včetně obsahu, grafické úpravy, atypický výukový a herní mobiliář, naučné stezky
 • Jiné – přípravy výukových výstav, komunitní plánování, spolupráce s nadacemi, autorská výtvarná tvorba.

Dále zajistíme

 • autorský dozor realizace
 • poradenství a konzultace nejen v průběhu návrhu
 • certifikace přírodních zahrad

O nás

 • Rodinný atelier Architráva tvoří Ondřej a Monika Semotánovi, Lucie Hálová, absolventi zahradní a krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně a Zuzana Hrabaňová, stavební architektka.
 • V praxi se intenzivně pohybujeme od roku 2010, spolupracujeme s odborníky z různých profesí.
 • Nic netvoříme bez účelu jen jako nahodile vyšlou manýru a bezduchou kreaci, věnujeme se skutečné, smysluplné, zahradně architektonické tvorbě.

Ve spolupráci vždy nabízíme vlídný, lidský a individuální přístup. O prostoru uvažujeme z hlediska potřeb jeho uživatelů, jeho historie, jeho současných hodnot, kontextu širokého okolí, rázu krajiny a její ekologie. Hledáme inovativní řešení, anebo naopak staré tradiční postupy, které jsou pro místo typické.

Kontakt

Pracujeme po celé ČR. Pokud má projekt smysl, rádi za Vámi přijedeme, těžištěm našeho působení je Vysočina, jižní a střední Čechy a jižní Morava.

T: +723566334

M: atelier@architrava.cz